Zijn er beperkingen aan houtskeletbouw?

Bouwen met hout geeft vaak meer vrijheden dan bouwen met traditionele materialen. Doordat hout isolerend, sterk en compact is? zijn er technisch nagenoeg geen beperkingen. Je geniet van een hoge mate van architecturale vrijheid. Belangrijk is wel dat luchtdichtheid, ventilatie en de technieken goed geïntegreerd zijn in het ontwerp.

Is passiefbouw of BEN-bouwen mogelijk met hout?

Houtskeletbouw is de beste manier van bouwen als je wil voldoen aan de strengste EPB-eisen. Aangezien hout zelfisolerend is en de wanden volledig opgevuld worden met isolatiemateriaal zijn er geen koudebruggen. Als er dan ook nog wordt gezorgd voor een perfecte luchtdichtheid langs de binnenzijde, een solide damp-open buitenschil en een performant ventilatiesysteem is een lage-energiewoning een feit.

Wat zijn de aandachtspunten bij houtskeletbouw?

Als er is gekozen voor houtskeletbouw, moet u bij het ontwerp van uw project zeker rekening houden met de oriëntatie van de bouwgrond. Niet alle bouwgronden zijn geschikt voor een passiefwoning. Zeker bij een passief- of BEN-woning kan de oriëntatie van de grond en de ligging van de woning ten opzichte van de zon een grote invloed hebben op de performantie van de woning. Vraag naar extra informatie hierover zodat u zeker bent wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik een houtskeletbouw woning zelf bouwen?

In principe kan een houtskeletwoning op eigen kracht gebouwd worden, maar gezien de huidige en steeds strenger wordende EPB-eisen raden we dit ten zeerste af. Bij de huidige en nieuwe generatiewoningen zijn de eisen en de technische uitdagingen zo groot dat specialisatie noodzakelijk is en deze bouwwijze best aan specialisten over gelaten wordt.

Is een houtskeletbouw duurder dan een traditionele woning?

Een houtskeletwoning is zeker niet duurder dan een een traditionele woning, maar ook niet goedkoper. Het grote verschil zit in het feit dat u voor hetzelfde geld een woning krijgt met een betere energieprestatie. Dit vertaalt zich doorheen de jaren in lagere kosten. Een tweede voordeel is dat bouwen in hout aanzienlijk sneller gaat dan bouwen in traditionele materialen. Een houtskeletbouw kan vaak binnen de 6 maanden klaar zijn om te bewonen.

Wat met de levensduur en weerstand tegen storm?

Elke houtskeletbouwwoning wordt gevalideerd door een structurele studie van een ontwerpbureau. Hierbij worden zaken als bouwhoogte, wind- en sneeuwbelasting, type ondergrond en dergelijke bekeken en doorgerekend. Elke woning is daardoor steeds structureel gegarandeerd  en gevalideerd. De levensduur van een houtskeletbouwwoning is gelijk aan een traditionele woning, zolang het juist is behandeld en vocht wordt weg gehouden. Ontelbare oude houten gebouwen tonen dat de levensduur zeer hoog is.

En wat met brandveiligheid?

Een grote misvatting is dat houten gebouwen niet brandveilig zouden zijn. Dit is echter totaal niet het geval: Hout is goed bestand tegen vuur. Bij ontsteking brandt hout zeer traag, maximaal 0,8cm per minuut. Houtskeletbouwwoningen hebben dus een goede brandweerstand en geven voldoende tijd om de woning te evacueren indien nodig.