BEN/Passief

Momenteel moet elke woning in Vlaanderen Bijna Energie-Neutraal (BEN) zijn of beter. Maar wat zijn de criteria voor een BEN-woning? Hoe voldoet u daaraan? Lees hieronder verder om dit te ontdekken.


Onze houtskeletwoningen voldoen aan de strengste EPB-vereisten: Bouwen met Trofast loont!


BEN: "Bijna Energie-Neutraal"

1.     Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30

Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt.

2.     Het S-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan S31

Vanaf 2018 spreken we van een ‘S-peil’ of ‘schilpeil’ om de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit te drukken. Het vervangt de K-peileis en de eis op de netto-energiebehoefte.

3.     De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen. 

De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat. 

In een BEN-wooneenheid mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn: 

    • daken/buitenmuren/vloeren: max. 0,24 W/m²K

    • vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K

    • glas: max. 1,1 W/m²K - deuren en poorten: max. 2 W/m²K4. Het risico op oververhitting is beperkt

4.     Het risico op oververhitting is beperkt

In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh.

5.     Verplichte ventilatievoorzieningen

Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

6.     Minimumaandeel hernieuwbare energie

Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden. 

Voor extra informatie over wat BEN is, surf naar www.iedereenBen.be

Passiefwoning

  • Een passiefwoning is een zeer energiezuinige woning die de lat nog hoger legt dan een BEN-woning. Bij een passiefwoning moet de totale energievraag voor verwarming of koeling beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Een passiefhuis is gericht op een optimaal winter- en zomercomfort. Tijdens het grootste deel van het jaar kan een passieve woning op kamertemperatuur blijven zonder een klassiek verwarmings- of koelingssysteem te gebruiken. Enkel bij de meest extreme buitencondities is er wél een actieve verwarmingsbron nodig. Hier blijft de energievraag wel zeer klein.

Bij de constructie van een passief huis dienen alle parameters voor technieken en opbouw op elkaar afgestemd te worden, het bouwen van dit type woning vraagt dan ook zeer veel expertise.

Een passiefwoning voldoet ruimschoots aan de huidige en toekomstige energieprestatievereisten. Dit betekend uiteraard een grote meerwaarde voor uw woning.